ტექნოლოგიები


პროგრამირების ამა თუ იმ ენის ან ტექნოლოგიის სწავლის პროცესში, პირადად ჩემთვის, კარგი პრაქტიკაა ყოველი ახალი საკითხისა და თემატიკის გავლისას შესაბამისი შენიშვნების, კონკრეტული მაგალითების, კითხვების და ა.შ ერთ ფაილში გაერთიანება. შემდეგ ეს ფაილები ღებულობენ ერთგვარი ცნობარების სახეს. წარმოგიდგენთ რამოდენიმე მათგანს.

კონტაქტი