ნამუშევრები

აქ განთავსებულია ჩემი ზოგიერთი ნამუშევარი
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

ტექნოლოგიები


ამა თუ იმ პროგრამირების ენის ან ვებ-ტექნოლოგიის სწავლის პროცესში, პირადად ჩემთვის კარგი პრაქტიკაა ყოველი ახალი საკითხისა და თემატიკის გავლისას შესაბამისი შენიშვნების, კონკრეტული მაგალითების, კითხვების და ა.შ ერთ ფაილში გაერთიანება. შემდეგ ეს ფაილები ღებულობენ ერთგვარი ცნობარის სახეს. ამ სექციაში მითითებულია იმ ენებისა და ტექნოლოგიების, ჩემს მიერ გაკეთებული ცნობარები, რომლებთანაც შეხება მქონია და რომლებსაც ვიყენებ აპლიკაციების შექმნისას.

ცნობართა საერთო კოდის სიგრძე - 38912 ხაზი

კონტაქტი