ტექნოლოგიები


პროგრამირების ამა თუ იმ ენის ან ვებ-ტექნოლოგიის სწავლის პროცესში, პირადად ჩემთვის კარგი პრაქტიკაა ყოველი ახალი საკითხისა და თემატიკის გავლისას შესაბამისი შენიშვნების, კონკრეტული მაგალითების, კითხვების და ა.შ ერთ ფაილში გაერთიანება. შემდეგ ეს ფაილები ღებულობენ ერთგვარი ცნობარის სახეს. ამ სექციაში მითითებულია იმ ენებისა და ტექნოლოგიების, ჩემს მიერ გაკეთებული ცნობარები, რომლებთანაც შეხება მქონია და რომლებსაც ვიყენებ აპლიკაციების შექმნისას.

ცნობართა საერთო კოდის სიგრძე - 38912 ხაზი

კონტაქტი